صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

نکات دانش حرفه ای تخت های بیمارستانی برقی پنج کاره چیست؟

2023-12-01

اینتخت بیمارستانی برقی پنج کارهیک تخت تخصصی است که در موسسات پزشکی یا مراقبت های خانگی استفاده می شود که دارای عملکردهای متعدد برای رفع نیازهای بیماران است. در زیر برخی از نکات دانش حرفه ای مربوط به تخت های بیمارستانی برقی پنج کاره آورده شده است:


عملکرد تنظیم الکتریکی:تخت بیمارستانی برقی پنج کارهمی تواند تنظیم ارتفاع، بلند کردن پشت، بلند کردن پا، خم شدن زانو و کج شدن تخت را از طریق سیستم محرک الکتریکی انجام دهد تا وضعیت های مختلف و نیازهای راحتی بیماران را برآورده کند.


طراحی ایمنی:تخت بیمارستانی برقی پنج کارهمعمولاً مجهز به نرده های ایمنی، سطوح تخت ضد لغزش، دکمه های توقف اضطراری و سایر طرح های ایمنی برای اطمینان از ایمنی بیمار در حین استفاده هستند.


کارکردهای انتقال و سیار: تخت‌های بیمارستانی برقی پنج کاره معمولاً دارای چرخ‌هایی هستند که انتقال و جابجایی تخت را تسهیل می‌کنند و انجام فعالیت‌های تخت یا انتقال از مکانی به مکان دیگر را برای بیماران آسان‌تر می‌کنند.


تهویه و قابلیت تنفس: تشک یک تخت بیمارستانی برقی پنج کاره معمولاً از مواد قابل تنفس برای ارائه عملکرد تهویه خوب و کاهش ناراحتی و مشکلات پوستی ناشی از دراز کشیدن طولانی مدت بیماران استفاده می کند.


امکانات کمکی: تخت بیمارستانی برقی پنج کاره همچنین می تواند به برخی از امکانات کمکی مانند دستگیره پرستاری، تیرهای تزریق، کشوهای ذخیره سازی و غیره مجهز شود تا محیط پرستاری و زندگی راحت تری را فراهم کند.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept