صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

فرآیند استفاده از تخت بیمارستانی برقی

2023-11-24

یکتخت بیمارستان برقییک دستگاه تخت است که برای ایجاد آسایش و راحتی بیمار استفاده می شود. در زیر روش کلی برای استفاده از یک استتخت بیمارستان برقی:

آماده سازی: بررسی کنید که تخت در شرایط خوبی قرار دارد و هیچ عیب یا آسیبی ندارد. بررسی کنید که تشک و ملحفه تمیز و مرتب باشند. اطمینان حاصل کنید که لوازم و تجهیزات پزشکی لازم در کنار تخت در دسترس است.

تنظیم ارتفاع: از دکمه های کنترل الکتریکی روی تخت بیمارستان برای تنظیم ارتفاع تخت برای تسهیل ورود یا خروج بیماران از تخت و رفع نیازهای کاری کادر پزشکی استفاده کنید.

زاویه پشت تخت را تنظیم کنید: با توجه به نیاز و راحتی بیمار، از دکمه کنترل الکتریکی برای تنظیم زاویه پشت تخت استفاده کنید و به بیمار اجازه می‌دهد بنشیند یا دراز بکشد.

زاویه پا را تنظیم کنید: در صورت نیاز، از دکمه های کنترل الکتریکی برای تنظیم زاویه پای تخت استفاده کنید تا از بیمار حمایت بهتری داشته باشید یا وضعیت درازکش را فراهم کنید.

از تنظیمات ایمنی استفاده کنید: مطمئن شوید که تنظیمات ایمنی تخت، مانند نرده های تخت، قفل چرخ ها و غیره به درستی فعال هستند تا از سر خوردن یا حرکت تصادفی بیمار جلوگیری شود.

وضعیت بیمار را مرتباً تغییر دهید: در صورت لزوم بیمار را به طور مرتب تغییر مکان دهید تا از زخم فشاری یا ناراحتی ناشی از بی حرکتی طولانی مدت جلوگیری شود.

توجه به مشاهده: در طول استفاده ازتخت های بیمارستانی برقی، کادر پزشکی باید همیشه رعایت کنند، به راحتی و ایمنی بیمار توجه کنند و به موقع تنظیمات را انجام دهند یا کمک کنند.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept